Klubi Global i Liderëve të Biznesit të Iniciativës Globale për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Subjekteve Territoriale

Global Initiative for Territorial Entiti
Global Award for Sustainable Development
World Forum of Territorial Entities.png
Global-Governors-Club.png
World Economic Journal.png
Governors of the World.png

   Klubi Global i Liderëve të Biznesit i Iniciativës Globale për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Subjekteve Territoriale është një nga mjetet për zbatimin sistematik dhe efektiv të Iniciativës Globale për Subjektet Territoriale.

   Misioni i Iniciativës Globale për Subjektet Territoriale është të zbatojë një proces teknologjik inovativ mbikombëtar të krijuar për zhvillimin e qëndrueshëm të Subjekteve Territoriale në vende të ndryshme të botës.

   Parimet e Iniciativës Globale për Subjektet Territoriale janë qasje mbikombëtare, novatore, sistematike, praktike dhe shkencore.

   Iniciativa Globale për Subjektet Territoriale ka 3 Hapësira dhe 11 Mjete.

   Shumë qëllime janë të vështira për t'u zbatuar në mënyrë efektive pa pjesëmarrjen aktive të përfaqësuesve të shquar të komunitetit të biznesit, korporatat globale dhe ndërkombëtare.

   Një nga qëllimet e Iniciativës Globale për Subjektet Territoriale është të shpërblejë korporatat ndërkombëtare me Çmimin Global për Zhvillimin e Qëndrueshëm për kontributin e tyre në zhvillimin e Subjekteve Territoriale.

   Anëtarët e Klubit Global të Drejtuesve të Biznesit të Iniciativës Globale për Subjektet Territoriale janë pjesëmarrës aktivë dhe folës të Forumit Botëror të Subjekteve Territoriale dhe të nominuar dhe laureat të Çmimit Global për Zhvillim të Qëndrueshëm.

   Klubi Global i Liderëve të Biznesit të Iniciativës Globale për Subjektet Territoriale mund të marrë pjesë dhe të bëjë sugjerimet dhe rekomandimet e tyre për zbatimin e Misionit dhe Objektivave të Iniciativës Globale, duke përfshirë:

   1. Merrni pjesë në Dialogun Global ndërmjet Guvernatorëve dhe Biznesit për të krijuar një momentum të ri në zhvillimin e Subjekteve Territoriale dhe Korporatave;

   2. Të marrë pjesë në punën e platformës së dialogut për shkëmbimin e përvojës më të mirë botërore në fusha të ndryshme të zhvillimit të territorit, për bashkëpunim praktik ndërmjet subjekteve territoriale dhe korporatave;

   3. Të ofrojë dhe demonstrojë praktikat më të mira botërore të bashkëpunimit ndërmjet Subjekteve Territoriale dhe Korporatave;

   4. Të marrë pjesë në stimulimin e arritjes së Objektivave të OKB-së për Zhvillimin e Qëndrueshëm, të kontribuojë në krijimin e kushteve për një shtysë të re në zhvillimin e Subjekteve Territoriale;

   5. Merr pjesë në punën e një organizmi ndërkombëtar mbikombëtar brenda sistemit të Kombeve të Bashkuara, pasi të krijohet: Programi i Kombeve të Bashkuara për Subjektet Territoriale.

   Iniciativa Globale krijon mundësinë për të bashkuar më shumë se dy mijë guvernatorë dhe përvojën e tyre kolosale për të ndarë praktikat më të mira në zhvillimin e Njësive Territoriale, për ndërveprim efektiv me Biznesin, në interes të rritjes së ndërsjellë dhe arritjes së Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së. .

   Nevoja dhe mundësia për ndërveprim ndërmjet Subjekteve Territoriale dhe Korporatave Globale kushtëzohen nga karakteri mbikombëtar i Iniciativës Globale për Subjektet Territoriale dhe grupi i masave dhe mjeteve të krijuara në kuadër të Iniciativës Globale:

 

Hapësirat e Iniciativës Globale për Subjektet Territoriale:

   Global Guvernors Media Space

   Hapësira e ngjarjeve të Guvernatorëve Global

   Hapësira Intelektuale e Guvernatorëve Global

  

Mjetet e Iniciativës Globale për Subjektet Territoriale:

​​

   Inteligjenca Artificiale për Subjektet Territoriale

   Qendra Botërore për Zhvillimin e Subjekteve Territoriale

   Forumi Botëror i Subjekteve Territoriale   

   Çmimi Global për Zhvillimin e Qëndrueshëm

   Samiti Global i Guvernatorit

   Klubi i Guvernatorëve Global

   Klubi Global i Liderëve të Biznesit

   Gazeta Botërore Ekonomike

   Guvernatorët e Botës

   Guvernatorët Newsweek

   Lajmet e Guvernatorëve

   Propozohet mbajtja e takimeve të Klubit Global të Liderëve të Biznesit një herë në vit, në ditët dhe vendet e Forumit Botëror të Subjekteve Territoriale.

   Në takimet e Klubit Global të Liderëve të Biznesit, do të shqyrtohen çështje praktike të zhvillimit dhe zbatimit të Iniciativës Globale për Subjektet Territoriale:

   1. Pjesëmarrja dhe rekomandimet për identifikimin e vendeve dhe qyteteve për Forumin e ardhshëm Botëror të Subjekteve Territoriale;

   2. Pjesëmarrja në zgjedhjet e anëtarëve të Jurisë Ndërkombëtare dhe anëtarëve të Këshillit të Ekspertëve të Çmimit Global për Zhvillim të Qëndrueshëm;

   3. Zgjedhjet për Komitetin Ekzekutiv të Klubit Global të Liderëve të Biznesit, çështje financiare dhe të tjera.

   Anëtarët e Klubit Global të Liderëve të Biznesit mund të jenë Drejtues, Zëvendës Drejtues dhe anëtarë të Ekipeve të Biznesit të korporatave dhe kompanive ndërkombëtare.

   Ekzistojnë tre lloje të anëtarësimit në Klubin Global të Drejtuesve të Biznesit:

  

Diamond Anëtar i Klubit Global të Drejtuesve të Biznesit
të Iniciativës Globale për Subjektet Territoriale

Për personin e parë të korporatave

Anëtar Platinum i Klubit Global të Drejtuesve të Biznesit
të Iniciativës Globale për Subjektet Territoriale

Për Zëvendës Drejtorët dhe Drejtorët Ekzekutivë, me kërkesë të Personit të Parë të Korporatës.

Anëtar i artë i Klubit Global të Liderëve të Biznesit
të Iniciativës Globale për Subjektet Territoriale

Për anëtarët e ekipit të biznesit, me personin e parë të korporatës.

  Çështjet organizative dhe financiare, duke përfshirë përcaktimin e numrit të tarifave të anëtarësimit, do të zgjidhen në Takimin e Parë të Përbashkët të Klubit të Guvernatorëve Global dhe Klubit Global të Drejtuesve të Biznesit.